Op deze pagina is het mogelijk om je lidmaatschap van jezelf of dochter/ zoon te wijzigen.
Bijvoorbeeld van niet-spelend lid naar spelend lid of van KombiFit naar competitie korfbal.
Ook kan hiermee het lidmaatschap worden beëindigd.

Contributie
Het lidmaatschap geldt voor een geheel seizoen, welke loopt van juli t/m juni. Deze wordt telkens met één jaar verlengd, tenzij tijdig (voor 1 mei) is opgezegd. De contributiebetaling verloopt via automatische incasso. Er wordt 4 keer per jaar contributie geïncasseerd (dus telkens voor 3 maanden tegelijk). Daarnaast wordt in december de bondscontributie geïnd en in juni de kledingfondsbijdrage. 

Categorie Leeftijd Contributie Bondscontributie
    (per maand) (per jaar)
senioren 19 jr. en ouder  20,00 36,00
A-junioren 16 t/m 18 jr. 15,25 30,00
B/C aspiranten 12 t/m 15 jr. 12,00 21,00
D/E/F pupillen 6 t/m 11 jr. 11,75 18,00
Kangoeroeclub   6,25 12,00
KombiFit   11,00 6,00
Midweek   11,00 36,00
Niet spelende leden   5,75 6,00
Donateurs   15,00 per jaar  

Kledingfondsbijdrage (per jaar) 

Senioren (19 jr en ouder) 21,00
Jeugd (t/m 18 jaar) 15,00

Het formulier

Vul het gehele formulier in, waarbij je er voor kunt kiezen om zelf ook een kopie op je eigen mail te ontvangen.
Dit formulier komt vervolgens bij de secretaris binnen, waarbij diegene de acties die hieruit voortvloeien oppakt.
Vervolgens krijg je bericht van de secretaris om te laten weten dat het is opgepakt.   

Voor- en achternaam 
Mailadres 
Soort wijziging 
Datum wijziging 
Toelichting 
Vul het volgende in isone Help ons om SPAM te voorkomen
  stuur mij een kopie van de mail