Hoofdstuk 1: Werkwijze Teamsamenstelling

1.1 Teamindeling

Wanneer de JTC de jeugdteams in gaat delen, dient zij de volgende vanuit het KNKV opgelegde randvoorwaarden na te leven:

 • Voor elke jeugdcategorie (B t/m F) geldt dat het KNKV een gemiddelde leeftijd voorschrijft. Dit voorschrift is in onderstaand schema samengevat.

Categorie

Maximale gemiddelde leeftijd

Maximum leeftijd speler

B-Jeugd

15.0 jaar

16 jaar

C-Jeugd

13.0 jaar

14 jaar

D-Jeugd

11.0 jaar

12 jaar

E- Jeugd

9.0 jaar

10 jaar

F-Jeugd

7.0 jaar

8 jaar

Ter bepaling van de leeftijd van een jeugdspeler geldt de peildatum 1 oktober.

 • Met ingaande van het seizoen 2010-2011 heeft het KNKV bepaald dat een jeugdteam dat uit wil komen in de 1ste of 2de klasse, moet bestaan uit minimaal 4 heren en minimaal 4 dames.

Korfbal is een teamsport, dit betekent dat het ook het gewenst leukste is dat iedereen op de trainingen en bij de wedstrijden aanwezig is. Dit stimuleert zowel de ontwikkeling van het individu als dat van het team. Om deze doelen te bereiken heeft de JTC een aantal (eigen) uitgangspunten opgesteld welke gelden als randvoorwaarden bij de indeling van spelers in jeugdteams.

 • De spelers worden in principe ingedeeld op leeftijd. Echter de JTC kan spelers vervroegd in een hogere leeftijdscategorie indelen indien het aantal spelers daartoe aanleiding geeft, of wanneer een indeling in een hogere leeftijdscategorie voor de verdere (individuele) ontwikkeling van de speler gerechtvaardigd wordt geacht (kijkend naar de kwaliteiten van de betreffende speler). 
 • Een team moet een uitgebalanceerd geheel zijn. Dit betekent dat een team zowel spelers met aanvallende als verdedigende kwaliteiten dient te hebben. Bij het maken van een nieuwe indeling bepaalt o.a. de (nieuwe) trainer welke kwaliteiten hij/zij denkt het meest nodig te hebben.
 • In de opleidingsteams (A1-B1-C1) wordt in principe gespeeld met 4 heren en 4 dames. De KNKV heeft dit namelijk met ingang van het seizoen 2010-2011 verplicht gesteld voor het wedstrijd korfbal. In deze teams wordt gespeeld met de sterkst mogelijk opstelling, dit betekent dat de trainer bepaalt wie, wanneer een wedstrijd speelt. 

1.2 Beoordelingscriteria

De JTC beoordeelt de spelers volgens de volgende opgestelde criteria:

A. Korfbalvaardigheden

 • Technische vaardigheden, zoals schot uit (stil) stand, gooien (links/rechts) en vangen. Verder wordt er ook gekeken naar de beheersing van deze vaardigheden wanneer er sprake is van ‘druk’ van een tegenstander of tijd.
 • Spelinzicht
 • Verdedigen ( 1-1 verdedigen, voorverdedigen, onderscheppen van de bal)
 • Aanval ( 1-1 aanvallen, aangeven, passeren van een tegenstander d.m.v. samenspel
 • Rebound (afvangen van de bal, positie kiezen onder de korf)

 B. Persoonskenmerken

De inzet van een speler achten wij bij ZKC’19 erg belangrijk. In de opleidingsteams wordt er van de spelers en speelsters verwacht dat ze altijd (met uitzondering van ziekte of blessure) aanwezig zijn op de trainingen en wedstrijden.
Ook in de andere teams verwachten wij dat de spelers en de speelsters er rekening mee houden dat korfbal een teamsport is waarbij je ervoor kiest om 2x in de week te trainen en het spelen van een wedstrijd op zaterdag.
Naast deze algemene zaken kijkt de JTC ook naar kenmerken als het gedrag van een speler (omgang zowel sportief als sociaal met o.a. teamgenoten), de mate waarin een speler met kritiek kan omgaan, coach- en leerbaarheid, zelfbeheersing en teamspirit.

C. Talent

Kijkend naar de toekomst weet niemand exact hoe een speler of speelster zich ontwikkelt. Toch is al op jonge leeftijd goed te zien of een speler of speelster aanleg heeft voor een sport. De JTC heeft als doel onder andere het opleiden van en spelers en speelsters voor ZKC19 1. Dit zou kunnen betekenen dat talentvolle spelers of speelsters soms al op jonge leeftijd worden doorgeschoven naar een hogere leeftijdscategorie of de voorkeur krijgen boven een andere speler of speelster. Overigens wil dit niet zeggen dat de spelers die hier niet toebehoren uit het zicht verdwijnen. Door met enige regelmaat de wedstrijden te bekijken, en contact te hebben met de trainers proberen wij alle jeugdspelers van ZKC19 zo goed mogelijk te volgen in hun ontwikkeling.

1.3 Beoordelingsprocedure 

De beoordeling van jeugdspelers gaat volgens onderstaande procedure

 • Ieder JTC lid heeft aan het begin van het seizoen een aantal (jeugd) teams toegewezen gekregen, waarvoor hij/zij contactpersoon is voor de trainers en ouders van dit team. Dit JTC lid zal een aantal trainingen en wedstrijden van deze teams bekijken. 
 • Halverwege het seizoen ( begin zaalseizoen) wordt er een jeugd trainers bijeenkomst gehouden waarbij alle jeugdtrainers en JTC leden aanwezig zullen zijn. Hierbij word de afgelopen periode geëvalueerd, en wordt er vooruit gekeken naar de komende periode.
 • Aan het begin van de 2de helft van de veldcompetitie wordt er wederom een jeugd trainers bijeenkomst gehouden, waarbij het zaalseizoen zal worden geëvalueerd en waarbij er vooruit wordt gekeken naar de komende veldperiode. 
 • Aan het einde van het seizoen (einde 2de helft van de veldcompetitie) wordt er een laatste bijeenkomst gehouden waarbij het gehele seizoen wordt besproken.
  Ook wordt hier de concept jeugdindeling voor het komende seizoen voorgelegd aan de trainers en coaches.
 • Het doel is om voor de zomervakantie de indelingen te publiceren en bekend te maken bij de jeugdspelers en ouders.
 • Teamwisselingen kunnen tijdens het seizoen plaats vinden op de volgende momenten: begin zaal, en begin 2de helft van de veldcompetitie.

 1.4 Teamsamenstelling

Het uitgangspunt bij het samenstellen van de jeugdteams is om spelers met hetzelfde korfbalniveau bij elkaar in één team, te laten spelen. De beste beoordeelde spelers komen primair in aanmerking voor de opleidingsteams (A1- B1- C1). Tevens zal rekening gehouden moeten worden met de geschetste randvoorwaarden in hoofdstuk 1.1.

Bij het samenstellen van de breedteteams wordt tevens rekening gehouden met:

Gelijkwaardig niveau en leeftijd
Er wordt getracht spelers en speelsters bij elkaar in te delen die over hetzelfde korfbalniveau beschikken. Spelers die voor een tweede jaar in een leeftijdscategorie uitkomen, worden veelal  doorgeschoven naar een hoger teamnummer.

Vriendschappen
In de jongere jeugdteams (F-E-D) wordt er geprobeerd bij de indeling van de teams rekening te houden met vriendschappen. Ook bij het samenstellen van overige breedte teams wordt dit gegeven meegenomen. Spelers die zelfstandig aangeven liever bij een vriend(in) in een lager team te spelen dan in een hoger team, kunnen in de meeste gevallen zo ingedeeld worden. Andersom is dit niet mogelijk.

 

Hoofdstuk 2  Algemene Regels

Korfbal is een echte teamsport. Spelers en ook ouders maken onderdeel uit van een team.  Actief bezig zijn en samen plezier maken zijn ons eerste uitgangspunten. Om dit te bereiken is het logisch dat spelers (en ouders) zich aan afspraken houden, die van belang zijn bij het beoefenen van een teamsport.

Tot de algemene regels rekent de JTC:

 • Trainen hoort bij het korfbal en doe je samen met je team. Wanneer je niet kunt, dient er door jou (of door je ouders) uiterlijk 2 uur voor de training bij de trainer afgezegd te worden.
 • Wedstrijden spelen hoort er ook bij. Wanneer je niet kunt, dient er door jou (of door je ouders) bij de trainer/coach uiterlijk op donderdagavond 20.00 uur voor de wedstrijd afgezegd te worden (met uitzondering van ziekte, laat dit wel zo snel mogelijk weten i.v.m. het mogelijk regelen van een vervanger).
 • Luister naar de trainer/coach tijdens de training en wedstrijd.
 • Kom op tijd op trainen en voor de wedstrijd (Zie wedstrijdprogramma zkc19.nl)
 • Zorg dat je een kwartier voor trainen aanwezig bent om materiaal (ballen en korven) klaar te zetten.
 • Zorg ervoor dat je na de training alle materialen weer netjes opruimt.
 • Ga je op vakantie gedurende het korfbalseizoen, geef dit dan minimaal 4 weken van te voren door aan de trainer/coach.
 • De fair-play gedacht wordt nageleefd richting zowel de tegenstander als scheidsrechter.
 • Bij onduidelijkheden richt je, je tot de trainer/coach.

Specifieke regels welke gelden voor de opleidingsteams zijn:

 • Zo vaak mogelijk trainen is een afspraak. 2x trainen per week voor de wedstrijd betekent meestal dat je speelt, 1x trainen houdt in: eventueel niet spelen (de trainer beslist) en 0x trainen betekent dat je in ieder geval niet speelt. Vaak niet trainen verkleint de kans op spelen.
 • Afzeggen van een wedstrijd (buiten blessures en ziekte om) kan maximaal drie maal per jaar. Wanneer iemand voor meer dan 3 wedstrijden afzegt (buiten blessures en ziekte om), kan de JTC besluiten de speler/speelster in een team lager te plaatsen.

Wissel staan of invallen in een hoger team gaat voor het spelen in het team als de belangen van het hogere team door de JTC (in overleg met de trainers) hoger worden geacht.